Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

Posiedzenie Zarządu i Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej SLD.

Posiedzenie Zarządu i Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej SLD w dniu 28.01.2018 r. W programie podsumowanie roku 2017 i plany na 2018 r.

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej SLD Władysława Mańkuta i stanowiska Rady Wojewódzkiej SLD:

Olsztyn, 28.01.2018 r.

Wystąpienie  Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej SLD Władysława Mańkuta

Początek Nowego Roku to czas podsumowań roku minionego i myślenia o tym jaki to będzie ten nowy ! Kiedy witaliśmy 2018 Rok życzyliśmy sobie szczęśliwych i zdrowych dni w całym Nowym Roku. Dzisiaj pragnę życzyć Nam wszystkim, naszym członkom i sympatykom, aby w tym Nowym Roku spełniały się nasze plany i marzenia w nadziei, że ten rok, rok 100-lecia odzyskania niepodległości będzie rokiem powrotu Rzeczypospolitej na drogę państwa demokracji, państwa przestrzegającego standardów Unii Europejskiej, a polska lewica – SLD, żeby miał w tym powrocie swój istotny udział.
Miniony rok to nasz udział w protestach i zbiórce podpisów w akcji „Ratujmy Kobiety”, to konferencje w Olsztynie, Iławie, Giżycku, Szczytnie i Elblągu poświęcone protestowi przeciw ustawie represyjnej dotyczącej służb mundurowych. Ponadto w wielu środowiskach aktywnie uczestniczyliśmy w zbiórce podpisów pod projektem ustawy nowelizującej tą represyjną ustawę. Uruchomiliśmy cieszące się dużą popularnością porady prawne tzw. „frankowiczom”. Nie byliśmy obojętni i daliśmy temu wyraz w sposób rzeczowy i finansowy, poszkodowanym w wyniku wichury w pow. chojnickim. Aktywnie współpracowaliśmy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawie referendum edukacyjnego. W akcji XX-lecia uchwalenia Konstytucji RP rozdaliśmy na terenie naszego województwa ponad 20 tysięcy egzemplarzy Konstytucji. We wszystkich środowiskach powiatowych i nie tylko uczestniczyliśmy w obronie niezawisłości i apolityczności polskiego sądownictwa.

Pragnę również przypomnieć, że 1 kwietnia 2017 r. odbyliśmy jedną z trzech w Polsce Konferencji pt. „Tożsamość i wizerunek Lewicy a współczesna scena polityczna” – prowadzoną przez dr St. Wiatra. W konferencji wzięło udział ponad 90 osób. Była to bardzo interesująca debata o dzisiaj i jutrze polskiej lewicy. Wracając myślami do tej konferencji należy zgodzić się z prof. Karolem Modzelewskim, iż demokracja nie może być fasadą dla państwa. Jak to nazwał „oszukańczą fasadą”, za którą państwo działa na krzywdę obywateli, a przynajmniej na dużą część obywateli. Tak właśnie w wielu środowiskach, a w szczególności w środowiskach polskiej biedy, w latach 2007-2015 zaczęto postrzegać polską demokrację. Neoliberalna polityka gospodarcza i społeczna rządów PO i PSL nie uwzględniająca propozycji ustawowych z obszaru gospodarki, polityki społecznej i rozwiązań socjalnych, które zgłaszał Klub Poselski SLD, stworzyła warunki do przejęcia władzy przez zdeklarowaną polska prawicę. Prawicę, która nie ukrywa, iż pragnie budować ustrój zupełnie odległy od europejskich, unijnych standardów. Właśnie dlatego musimy pamiętać, że państwo niedemokratyczne, policyjne, ograniczające wolności obywatelskie, to nie tylko państwo politycznego prawa, to zniewalanie umysłów i budowanie przyszłości nie na trwałych unijnych fundamentach, lecz zgubnym budowaniu przyszłości na ruchomych piaskach światowej globalizacji i szukaniu przyjaciół daleko a wrogów blisko. Tym działaniom obecnie rządzących musimy się przeciwstawiać. Musi to być jeden z głównych celów wszystkich sił demokratycznych w Polsce, a nade wszystko lewicy polskiej – Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Polska musi być przyjaznym domem dla wszystkich Polek i Polaków, wszystkich obywateli polskich niezależnie od wyznania religijnego, przekonań politycznych, czy też miejsc ich pierwotnego zamieszkania lub urodzenia. Ten postulat jest fundamentem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej w referendum konstytucyjnym 21 lat temu. Naruszenie tego fundamentu to droga do burzenia ładu demokratycznego państwa prawa, państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Właśnie z tych względów tak aktywnie uczestniczyliśmy w roku ubiegłym w protestach przeciwko łamaniu praw podstawowych, w obronie Konstytucji RP, trójpodziałowi władzy i niezawisłości sądów, w bronie swobody działania organizacji pozarządowych i rodzinnych ogrodów działkowych. Występowaliśmy w obronie apolityczności świeckości polskich szkół i uczelni wyższych oraz wszystkich służb mundurowych i instytucji państwa. Nie możemy dać się uwieźć zapewnieniom, że tzw. rekonstrukcja rządu, to krok w dobrym kierunku. Należy pamiętać, że zmiana lub lifting poligraficzny obwoluty czy też strony tytułowej „poematu” nie zmienia jego treści, skoro autor pozostaje ten sam.
Przed nami rok nowych wyzwań, rok wyborów samorządowych. Przygotowania do nich rozpoczęliśmy już w roku ubiegłym stawiając sobie, w myśl uchwały RW SLD z dnia 30.09.2017 r., szereg terminowych zadań. Wierzę, że je realizujemy. Efekt wyborczy tych przygotowań poznamy w ostatnim kwartale br. Ten efekt i te wybory będą miały ogromne znaczenie w wyborach parlamentarnych 2019-tego roku. Pamiętać też musimy o tym, że wynik wyborów parlamentarnych 2015-tego roku, to również efekt dokonywanego przez wielu głosujących wybory między państwem demokratycznym i wolnością a państwem opiekuńczym. Państwem, które pochyli się nad losem każdego obywatela, a nade wszystko losem biednych i pokrzywdzonych przez transformację ustrojową. Uwzględniając tę postawę wielu wyborców z 2015 r. musimy za wszelką cenę udowodnić, że państwo demokratycznych rządów może zapewnić i wolność obywateli i być państwem opiekuńczym, a społeczna gospodarka rynkowa może być gwarantem umacniania państwa i wzrostu zamożności wszystkich jego obywateli. To winna być główna teza programu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tezę tę udowodnimy po wygranych wyborach.

Olsztyn, 28.01.2018 r.

Stanowisko Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej SLD w sprawie jedności środowisk lewicowych

Narastający konflikt rządzącej prawicy z opozycją, podejmowanie decyzji z pominięciem demokratycznych standardów państwa prawa stojących w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, włączanie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń obywatelskich do bieżącej walki politycznej nakazuje nam podjęcie działań w celu eliminacji tych zjawisk.

W przededniu wyborów samorządowych i perspektywie wyborów parlamentarnych naszym obowiązkiem jest podjęcie działań mających na celu tworzenie szerokiej reprezentacji w strukturach władzy. Platformą wspólnych działań i wspólnego startu powinien być program, którego zapisy zagwarantują demokratyzację życia publicznego, zrównoważony rozwój i sprawiedliwy podział jego owoców.
W świetle zmienionych zapisów ordynacji wyborczej pomniejszających rolę małych ugrupowań politycznych i lokalnych komitetów wyborczych, wzywamy do współpracy wszystkie środowiska i organizacje mające w swoich programach i działaniach wartości lewicowe.

Olsztyn, 28.01.2018 r.

Stanowisko Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej SLD w sprawie „Ustawy łowieckiej”

Tocząca się od wielu miesięcy debata o kształcie „Prawa łowieckiego” w Polsce budzi coraz większe emocje, konfliktując z sobą wiele środowisk miłośników przyrody, miłośników łowiectwa, ekologów, jak też mieszkańców terenów wiejskich.

Znowelizowane przez Sejm RP (zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość) prawo łowieckie, to kolejny akt prawny powodujący podziały w polskim społeczeństwie.
Apelujemy do wszystkich stron uczestniczących w tej emocjonalnej dyskusji o umiar we wzajemnych oskarżeniach w imię szacunku dla polskiej tradycji i interesów rolników, leśników, myśliwych i ekologów oraz dobra polskiej przyrody i bezpieczeństwa w korzystaniu z jej zasobów i uroków przez wszystkich obywateli RP.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem